Vejledning til deklaration

Hvordan deklareres affald?Deklarering af affald sker ved anvendelse af en Elektronisk Deklaration. Hvis du ikke er bekendt med den Elektroniske Deklaration, er det en god ide at læse nedenstående vejledning og eventuelt udskrive den, inden du går til den elektroniske deklaration. Når du kommer ind på siden”www.affaldsdeklaration.dk”, skal du klikke på “Deponi Syd”.

Step 1
Opret dig som bruger af systemet

Trin 1: Første gang skal du som affaldsproducent oprette dig som bruger af systemet, hvilket gøres ved at trykke på [Ny bruger]. Begge telefonnumre skal udfyldes (det samme nummer kan bruges, hvis man kun har en telefon), mens faxnummer kan udelades. Adgangskoden skal bestå af mellem 4 og 8 valgfrie tegn. HUSK ADGANGSKODEN.

Trin 2: Efter at have trykket [Opret] modtager du kort tid efter en e-mail, som benyttes til at aktivere den bruger, du lige har oprettet.

Step 2
Opret dig som affaldsproducent

Trin 3: Herefter kan du logge på systemet og oprette dig som affaldsproducent under [Opret ny]. For registrerede virksomheder indtastes CVR-nummer og det relevante P-nummer vælges, hvis der er mere end en produktionsadresse.

Step 3
Udfyld en affaldsdeklaration

Trin 4: Når du er oprettet som affaldsproducent markerer du den ønskede affaldsproducent med det blå bånd og trykker på [Vælg]. På det nye skærmbillede trykkes på [opret ny] under ”Vælg deklaration”.

Trin 5: Deklarationen udfyldes punkt for punkt. Vær særlig opmærksom på, at kun EAK-koder som findes på Deponi Syds positivliste, kan benyttes ved deklarering af affaldet. Skulle du overse eller glemme at udfylde et punkt eller to vil du blive gjort opmærksom herpå, når du forsøger at sende deklarationen. Når deklarationen er færdigudfyldt sendes den til Deponi Syd ved at trykke på [Gem] og en kvitteringstekst popper op. Er der behov for yderligere information mv. skal henvendelse ske til Deponi Syd. Se under Kontakt – Deponi Syd.

Hvad sker der efterfølgende?

Trin 6: Den fremsendte deklaration vurderes af Deponi Syd. I den forbindelse må der påregnes en sagsbehandlingstid på op til maksimalt en uges varighed – så det er vigtigt, at du sender deklarationen i god tid, inden du gerne vil aflevere affaldet.

Trin 7: Hvis Deponi Syd kan acceptere modtagelsen af affaldet som deklareret, sendes deklarationen påført en stregkode retur til affaldsproducentens e-mail adresse. Hvis der er tale om en løbende deklaration, vil deklarationen være påført en udløbsdato. Når udløbsdatoen er overskredet skal affaldsproducenten fremsende en ny deklaration. En løbende deklaration kan endvidere være påført en maksimal mængde. Overskrides mængden skal affaldsproducenten fremsende en ny deklaration.

Hvis Deponi Syd ikke kan acceptere affaldet som deklareret, vil affaldsproducenten modtage besked herom på samme e-mail adresse.

Trin 8: Affaldsproducenten udleverer en kopi af deklaration med stregkode til den chauffør, som skal transportere affaldet. Ved indvejningen på deponiet benytter chaufføren først sit vejekort, som registrerer hvem der skal betale for aflevering af affaldet, og dernæst stregkoden på deklarationen, som registrerer, hvem der har leveret affaldet (affaldsproducenten) samt typen af affald. Der udstedes en kvittering/vejeseddel til chaufføren.