Grindsted Deponi

Grindsted Deponi modtager asbestaffald fra Kolding, Vejle og Billund Kommune, samt eternit/asbest tagplader fra henteordningerne i ejerkommunerne. På Grindsted Deponi kranes asbest af køretøjet. Der er krav til at alt asbest emballeres, enten i big-bags eller stables på paller der er wrappet.

OBS:

Fra 1. januar 2023 kan der ikke deponeres blandet restaffald, slam eller PCB/MFS holdigt affald på Grindsted Deponi.  Fra denne dato skal disse fraktioner køres til Måde Deponi i Esbjerg. Ændringer sker på baggrund af lovændring i Deponeringsbekendtgørelsen.

Rød og gul lastbil holder på en vægt til lastbiler med et træhus ved siden af. Træhuset har brune brædder og hvide vinduer.

Køretøjer på deponiet

Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponi i Grindsted.

I særlige tilfælde, kan Deponi Syd tilbyde, at kunder kan aflevere affald i køretøjer under 3.500 kg, under forudsætning af, at affaldet leveres i bigbags (med hank så de kan løftes af med fx gaffel) og er læsset på et lad/trailer. Efter indvejning vil en maskinfører på deponiet løfte bigbagen af ladet/traileren og læsse den over i en skovl på en gummiged. Dette gøres mod et tillæg for aflæsningshjælp iht. prislisten, pt. 350 kr. pr. læs ekskl. moms.

Kunder med behov for aflæsningshjælp, skal være forberedt på ventetid på ekspedition ved levering og aflæsning af affaldet.