Grindsted Deponi

Grindsted Deponi modtager kun eternit/asbest tagplader som kranes af køretøjerne. Der er krav til at alt asbest emballeres, enten i big-bags eller stables på paller der er wrappet.

Rød og gul lastbil holder på en vægt til lastbiler med et træhus ved siden af. Træhuset har brune brædder og hvide vinduer.

Køretøjer på deponiet

Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponi i Grindsted.

I særlige tilfælde, kan Deponi Syd tilbyde, at kunder kan aflevere affald i køretøjer under 3.500 kg, under forudsætning af, at affaldet leveres i bigbags (med hank så de kan løftes af med fx gaffel) og er læsset på et lad/trailer. Efter indvejning vil en maskinfører på deponiet løfte bigbagen af ladet/traileren og læsse den over i en skovl på en gummiged. Dette gøres mod et tillæg for aflæsningshjælp iht. prislisten, pt. 350 kr. pr. læs ekskl. moms.

Kunder med behov for aflæsningshjælp, skal være forberedt på ventetid på ekspedition ved levering og aflæsning af affaldet.

Hvis køretøjer sætter fast på deponiet og skal have fritrækningshjælp af deponiets køretøjer, sker dette på eget ansvar.