Blandet affald til Måde Deponi

Blandet restaffald er de materialer som endnu ikke kan eller må genanvendes/nyttiggøres. Det skal altid undersøges om materialerne kan genanvendes eller nyttiggøres inden det sendes til deponi. Spørg gerne din kommune om muligheder. De har anvisningspligt på forbrændingsegnet, deponeringsegnet og ikke-genanvendeligt farligt affald.

Gul gummiged der med skovlen skubber gul isolering og andet affald.

Eksempler på blandet affald

  • Fibergips (fermacell)
  • Vinyl
  • Blød PVC (fx haveslanger, gummistøvler og badebassin)
  • Sandblæsningssand
  • Opfej
  • Affald fra brandtomt
  • Forskellige isoleringsmaterialer
  • Ivarplank
  • Glasuld (stenuld kan og skal genanvendes)

Måde: Alle køretøjer skal efter aflæsning på deponiet vaskes, benyt derfor venligst hjulvaskeanlægget inden udvejning.

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.