Link til bygningsaffald

Alt bygningsaffald over 1 ton, skal anmeldes og anvises af den kommunen, hvor affaldet opstår. Når du anmelder det, får du et løbenummer som skal indtastes i feltet ”Arbejdsproces” når du søger en deklaration.

Huse i gule, røde, grønne og hvide farver. Alle med sprosse vinder. I baggrunden et kirkespir fra Haderlslev Domkirke.

Du kan anmelde bygningsaffald på:

Billund Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Esbjerg Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Haderslev Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Kolding Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Vejen Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Vejle Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Aabenraa Kommune: Se mere på bygningsaffald.dk

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer.

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.