Måde Deponi

Måde Deponi modtager asbest – og blandet restaffald, PCB/MFS holdigt affald og slam fra ejerkommunerne i Deponi Syd.

På Måde Deponi tippes asbest af. Støvende asbest skal være emballeret i bigbags eller wrappet på paller.

Alle køretøjer skal inden udvejning skylles gennem vores hjulvaskeanlæg.

 

Blå lastbil med lad på holder på en vægt ved siden af et rødt hus med hvide vinduer.

Køretøjer på deponiet

Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponi i Måde.

I særlige tilfælde, kan Deponi Syd tilbyde, at kunder kan aflevere affald i køretøjer under 3.500 kg, under forudsætning af, at affaldet leveres i bigbags (med hank så de kan løftes af med fx gaffel) og er læsset på et lad/trailer. Efter indvejning vil en maskinfører på deponiet løfte bigbagen af ladet/traileren og læsse den over i en skovl på en gummiged. Dette gøres mod et tillæg for aflæsningshjælp iht. prislisten, pt. 350 kr. pr. læs ekskl. moms.

Kunder med behov for aflæsningshjælp, skal være forberedt på ventetid på ekspedition ved levering og aflæsning af affaldet.

Hvis køretøjer sætter fast på deponiet og skal have fritrækningshjælp af deponiets køretøjer, sker dette på eget ansvar.