Deklaration og indberetning af affald

Uanset til hvilket deponi du ønsker at levere affald skal affaldet deklareres ifølge retningslinjer vedtaget af Miljøministeriet.

Det betyder, at Deponi Syd skal have visse oplysninger om både affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan modtages på det valgte deponi.

Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelsen af en aktivitet eller et arbejde frembringer det deponeringsegnede affald.

En transportør er normalt ikke producent af affaldet og kan ikke overtage ansvaret for affaldet. Derfor kan transportøren heller ikke deklarere affaldet for affaldsproducenten eller optræde som affaldsproducent i denne forbindelse. En transportør skal derfor sikre sig, at affaldsproducenten har foretaget den fornødne deklarering af affaldet, før affaldet kan afhentes og køres til deponering. I dette tilfælde er det Deponi Syd, som er ansvarlig for indberetning af mængde, art og hvorfra det deponeringsegnede affald kommer til affaldsdatasystemet.

En indsamlingsvirksomhed, som er godkendt og registreret hos Miljøstyrelsen, kan derimod godt selv optræde som affaldsproducent i forbindelse med deklarering af affald, som virksomheden afhenter til deponering. Det er fordi indsamlingsvirksomheder – i modsætning til transportører – selv skal indberette mængde, art og hvorfra det deponeringsegnede affald kommer til affaldsdatasystemet, mens Deponi Syd blot indberetter, at affaldet er modtaget fra indsamlingsvirksomheden.