PCB affald til Måde Deponi

Ved deklarering af PCB–holdigt affald skal der vedhæftes en analyserapport til deklarationen, som viser analyseværdierne. Indholdet af PCB må ikke overstige 50 mg/kg. PCB-holdigt affald må ikke være sammenblandet med andet affald.

Bunke med sort jord , hvide bigbags og grønne marker. En vindmølle i baggrunden.

PCB-holdigt affald

  • Afslebet maling
  • Fugerester
  • Loftsplader
  • Byggeaffald
  • Sandblæsning

Måde: Alle køretøjer skal efter aflæsning på deponiet vaskes, benyt derfor venligst hjulvaskeanlægget inden udvejning.

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.