Kort om Deponi Syd I/S

Deponi Syd er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Selskabet startede i januar 2011 og fra maj 2023 er Aabenraa Kommune kommet med. Selskabet modtager de 7 ejerkommuners deponiaffald (affald som ikke kan genanvendes eller forbrændes). Deponi Syd ejer og driver hhv. Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, blandet bygningsaffald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Alt affald til deponering skal forud for levering ”deklareres” i form af elektronisk deklaration. På denne måde sikres, at der kun deponeres de affaldstyper, som må modtages i henhold til miljøgodkendelsen og som ikke kan genanvendes.

Bygnings – og nedrivningsaffald skal være anvist af kommunen inden deklaration søges ved Deponi Syd.