MFS affald til Måde Deponi

Ved deklarering af blandet restaffald, som indeholder Miljø Fremmede Stoffer (MFS, fx bly og zink), skal der vedhæftes en analyserapport til deklarationen, som viser analyseværdierne og at affaldet ikke er klassificeret som farligt affald. Affaldet må ikke være sammenblandet med andet affald.

Blå lastbil med lad på holder på en vægt ved siden af et rødt hus med hvide vinduer.

Eksempler på MFS-holdigt affald:

  • Afslebet maling,
  • Skorstene fra brandtomter,
  • Glaserede fliser,
  • Kit fra vinduer,

Måde:Alle køretøjer skal efter aflæsning på deponiet vaskes, benyt derfor venligst hjulvaskeanlægget inden udvejning.

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.