Deklaration af affald

Affaldsproducenter og transportører af deponeringsegnet blandet affald fra kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Aabenraa skal levere det deponeringsegnede affald til Måde Deponi, Mådevej 99 i Esbjerg.

Affaldsproducenter og transportører af deponeringsegnet asbest affald fra kommunerne Billund, Kolding og Vejle og asbestaffald fra henteordningerne i ejerkommunerne skal levere det deponeringsegnede affald til Grindsted Deponi, Ribe Landevej 6 i Grindsted.

Sagsgangen er som følger

  • Affaldsproducenten opretter sig som bruger af systemet
  • Affaldsproducenten deklarerer sit affald
  • Deponi Syd modtager deklarationen og vurderer denne
  • Deponi Syd giver accept eller afviser modtagelse af affaldet
  • Der sendes en e-mail til affaldsproducenten vedhæftet deklaration med stregkode eller afslag
  • Affaldsproducenten giver deklarationen til transportøren som afhenter affaldet
  • Transportøren benytter stregkoden på deklarationen ved indvejningen af affaldet og der udstedes en kvittering/vejeseddel til transportøren

Byggeaffald

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. De nye regler gør, at transportører af byggeaffald skal være i besiddelse af en anvisning med tilhørende løbenummer. Byggeaffald skal altid anmeldes, hvis der genereres mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald. Anvisning med et løbenummer udstedes af den kommune for adressen, hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra.  Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk – besøg bygningsaffald.dk her.

Når du søger en deklaration:

Når du har modtaget en anvisning fra kommunen med tilhørende løbe nummer, kan du søge en deklaration hos Deponi Syd. I feltet: ”Affaldsbeskrivelse”, skal affaldet beskrives sammen med analysenummer, adressen hvor affaldet kommer fra, samt løbenummeret.

Deponi Syd kan ikke godkende deklarationer, der vedrører byggeaffald, hvis deklarationen ikke er påført et løbenummer. Husk at vedhæfte screeningsrapport inkl. analyser.

Gul gummiged med stor grab med fangetænder på, holder bagved en stor bunke affald med badebassiner, vandslanger og andet affald i.