Velkommen til Deponi Syd I/S
Deponering af affald

Deponeringsanlæg for kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle.

Bliv klogere på deponering af affald

Nye krav om

Affaldsdeklaration

Myndighederne har indført krav om, at hvert læs affald skal deklareres forud for levering til deponering. Se under ”Affaldsdeklaration” for mere information.

Husk at byggeaffald skal anmeldes til den kommune affaldet kommer fra. Løbe nummer fra kommunen og adressen hvor affaldet kommer fra skal skrives ind i deklarationen.

Deponi Syd I/S

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med interessentkommunerne: Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle.
Deponi Syd er stiftet den 7. december 2010 og er idriftsat pr. 1. januar 2011 ved erhvervelse af de to deponier i hhv. Grindsted, Billund Kommune og i Måde, Esbjerg Kommune. Driften af de to deponier varetages af erfarent personale under Deponi Syd. Formålet med Deponi Syd er, dels at sikre interessentkommunerne tilstrækkelig deponeringskapacitet, dels at drive deponier, der er kendetegnet ved konkurrencedygtige behandlingspriser og en høj miljømæssig standard for det affald, som interessentkommunerne anviser og leverer til deponering. 

De affaldstyper, der modtages på de to deponier er affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes. Der modtages alene blandet affald, jf. positivlisten for Deponi Syd . Affaldsproducenter og transportører af affald fra kommunerne Esbjerg, Haderslev og Vejen skal levere affald til Måde Deponi, Esbjerg Kommune. Affaldsproducenter og transportører af affald fra kommunerne Billund, Kolding og Vejle skal levere affald til Grindsted Deponi, Billund Kommune.