Velkommen til Deponi Syd I/S

Deponering af affald

Deponeringsanlæg for kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Bliv klogere på deponering af affald

Lastbil med container på og chauffør i orange arbejdstøj, kraner asbest big bags af bilen.
Nye krav om

Affaldsdeklaration

Myndighederne har indført krav om, at hvert læs affald skal deklareres forud for levering til deponering. Se under ”Affaldsdeklaration” for mere information.

Husk at byggeaffald skal anmeldes til den kommune affaldet kommer fra. Løbe nummer fra kommunen og adressen hvor affaldet kommer fra skal skrives ind i deklarationen.

Deponi Syd I/S

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med interessentkommunerne: Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Aabenraa.
Deponi Syd er stiftet den 7. december 2010 og er idriftsat pr. 1. januar 2011 ved erhvervelse af de to deponier i hhv. Grindsted, Billund Kommune og i Måde, Esbjerg Kommune. I maj 2023 er Aabenraa kommet med i selskabet. Driften af de to deponier varetages af erfarent personale under Deponi Syd. Formålet med Deponi Syd er, dels at sikre interessentkommunerne tilstrækkelig deponeringskapacitet, dels at drive deponier, der er kendetegnet ved konkurrencedygtige behandlingspriser og en høj miljømæssig standard for det affald, som interessentkommunerne anviser og leverer til deponering. 

De affaldstyper, der modtages på de to deponier er affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes. Der modtages alene blandet affald, jf. positivlisten for Deponi Syd . 

Grindsted Deponi, Billund Kommune modtager asbestaffald som mineralsk affald fra affaldsproducenter og transportører fra Billund, Kolding og Vejle samt asbestaffald fra kommunernes asbest henteordninger.

Måde Deponi, Esbjerg Kommune modtager blandet affald fra affaldsproducenter og transportører fra  Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle og Aabenraa Kommune. Samt asbestaffald fra Esbjerg, Haderslev, Vejen og Aabenraa.